Femti funderingar om äldres boende

Femti funderingar om äldres boende

Boken ”Femti Funderingar om äldres boende” som Johanna HB på Basark har skrivit är nu klar!

Den kan beställas från www.skl.se/publikationer eller Svensk Byggtjänst.

”Den här skriften riktar sig till alla som är inblandande i planeringsprocesser kring boende för äldre. Från kommunstyrelse och representanter för verksamhet och brukare till såväl tjänstemän som konsulter som deltar i planerings- och byggprocess. Ett syfte är att lyfta lite på locket till ett antal små och stora frågor i tidigt skede, då de ännu är möjliga att hantera och utveckla. Ett annat syfte är att inspirera till framsynt helhetstänkande som ger långsiktigt hållbara lösningar.

Skriften kan läsas lösryckt i de punkter som intresserar. Sammanhängande ger den en i glimtar belyst bild av den komplexa planeringsprocessen. Rapporten har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för fastighetsfrågor.

Författare till skriften är arkitekt Johanna Holm Bodin. Hon förmedlar sina kunskaper, insikter och erfarenheter från sitt arbete med planerings- och byggprocesser för boende för äldre i både offentlig och privat sektor. ”

 

 

 

Om mått i vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är både bostad och arbetsmiljö. Det är svårt att få reda på vilka måttkrav som faktiskt
gäller då regelverken är snåriga och delvis motsägelsefulla. Detta skrevs dels för att uppmärksamma på det och dels för undersöka hur minimikraven på den enskilda lägenheten i denna typ av boende såg ut i praktiken.

Detta PM skrevs av Johanna Holm Bodin med stöd av ARKUS år 2004. Ladda gärna hem det!