24 lägenheter i Bromma

Perspektiv. Bild: Carbonwhite

Lillsjöparken i Bromma

Villabebyggelsen i anslutning till Lillsjön i Ulvsunda kompletteras med två små flerbostadshus för seniorer med hiss och god tillgänglighet i lägenheterna. De är grupperade kring en gård med uteplatser, angöring och parkering. På utsidan bevaras naturmark och stora träd  strax inpå knuten. Husen är klädda med rödmålad träpanel, fasadens arkitektur har inspirerats av intilliggande arbetarbostäder från 1910-talet. Även balkonger integreras i volymen med räcken delvis i rödmålat trä. Det branta taket är täckt med lertegel.

Husen innehåller sammanlagt 24 lägenheter i storlekar från 2 till 4 rum och kök. Projektet har genomförts i samarbete med Hans Bäckström arkitektkontor.

Passivhus, 24 lägenheter i Bollnäs

Vy från Ljusnan

Passivhus i Bollnäs

På uppdrag av Bollnäs Bostäder har vi ritat ett passivhus med 24 lägenheter centralt i Bollnäs. Huset är projekterat för att uppfylla passivhuskrav enligt FEBY och för att kunna miljöcertifieras med klassen Miljöbyggnad Guld.

Branschaktuellt har publicerat en artikel om passivhuset.

Det förhållandevis höga huset (sex våningar plus en indragen terrassvåning) riktar sig med uteplatserna mot Ljusnans vattenspegel. De stora fönstren i söder har solavskärmning där ljuset strilar in via ett utskuret mönster inspirerat av delsbosöm. Lägenheterna är yteffektiva och varierar mellan 2-4 RoK. Upplåtelseformen är hyresrätt.

Ett passivhus är ett extra välisolerat hus som saknar ett traditionellt uppvärmningssystem. Det värms i huvudsak upp av den värme som elektriska apparater, människor och belysning avger. Solpaneler på taket värmer upp husets varmvatten.

Miljöbyggnad Guld ställer krav på bl.a. energiförbrukning, byggnadsmaterial, ljud, dagsljus mm. Certifieringen kan genomföras först när hyresgästerna svarat på enkät om trivsel och annat.

Den totala energiförbrukningen väntas bli under 45 kWh/m². BBR krav är max 130 kWh/m².

Bygget påbörjades i augusti 2012.

 

 

 

 

Fritidshus i Stockholms skärgård

Stora, generösa glaspartier

Fritidshus i Stockholms skärgård

En familj har förverkligat sin dröm om ett sommarhus att använda året runt. En stor sammanhängande yta under det sneda taket för mat och samvaro. Små rum för familjemedlemmarna. Flödande kontakt mellan ute inne med generösa skjutdörrar i glas. Byggnaden bildar tillsammans med berget en skyddad gård med sydvästsol. Vill man ha svalt på sommaren finns uteplatser i andra väderstreck.

 

 

23 Lägenheter i Nyköping

Västra Kvarngatan

Kv. Skutskepparen 46
I centrala Nyköping har värdshuset från sekelskiftet eldhärjats. Vi har utarbetat ett underlag för detaljplan som visar hur man här kan skapa ett drygt tjugotal lägenheter av god kvalitet samt även några butikslokaler och i källarplan parkering. Genom att arbeta med smala huskroppar kan vi rymma en för staden karakteristisk gårdsbebyggelse. Stadskärnan är av riksintresse och mycket omsorg har lagts på att anpassa volymen till sin omgivning, i tätt samråd med planarkitekt och bygglovarkitekt.

Detaljplan antogs våren 2011 och vi fortsätter nu med systemhandling och bygglov.

80 Småhus i Trosa

Bråta backar i Trosa
På en vacker ängstomt vid Bråta By, intill den naturskyddade Tomtaklintskogen, arbetar vi med ett nytt bostadsområde med ca 80 friliggande småhus och kedjehus. Vid utformningen av området har vi tagit stor hänsyn till platsens karaktär och sparat hällar och bergklackar. Den klassiska trädgårdsstaden har varit en inspirationskälla.

16 Radhus i Bollnäs

Kaffepaus på uteplatsen intill entrén

Hamre gård i Bollnäs
På ängen i kv. Hamre Gård i Bollnäs har vi ritat 16 radhus för Bollnäs Bostäders räkning. Husen är i ett plan med storlekar mellan 3-5 rok. Mitt i varje bostad ligger ett uterum som via stora fönsterpartier ger ljus till de kringliggande rummen.
Upplåtelseformen är kooperativ hyresrätt.

28 Lägenheter i Årsta

Återhållen färgsättning framhäver texturen

Kv Marviken
Byggnadsvolymen har hämtat sina mått från den befintliga bebyggelsestrukturen vad gäller takfotshöjd, taklutning och gavelproportioner. Husdjupet är något större än grannhusen till följd av dagens krav på rumsmått i bostäder, men gavelmåttet hålls ändå ned med hjälp av balkongplaceringen i hörn och volymerna upplevs därmed som slanka.

De gula tegelfasaderna är bearbetade med olika förband och livskillnader för att skapa en nyansrikedom och ett skuggspel i en annars enkel huskropp. För att ytterligare framhäva skuggornas spel över texturer och förskjutningar är fasaden återhållen i kulörerna: tegel, fönstersnickerier och balkongräcken har endast nyansskillnader av samma kulör. Taket bryter av med sitt röda tegel.

Lägenheterna är till största delen genomgående och alla lägenheter har ljus från minst två väderstreck. Samtliga lägenheter har balkong, de nedersta lägenheterna har dessutom uteplatser på mark.

Huset är ett systerhus till Kv Agendan.

20 Lägenheter i Bollnäs

Fasad

Sundsåker i Bollnäs
Nära centrum i Bollnäs har vi på uppdrag av Bollnäs Bostäder ritat två flerfamiljshus med totalt 20 lägenheter. Tomten ligger vackert intill Ljusnan och husen är utformade så att alla bostäder får utblickar mot älven. Boendeformen är kooperativ hyresrätt.

Projektet är resultat av en inbjuden tävling 2004.

Har i huvudsak projekterats på Södergruppen arkitektkontor men slutförts på Basark.

28 Lägenheter i Abrahamsberg

Fasad mot torg med buss och tunnelbana

Kv Agendan

Huset ligger med sin västra sida mot torget vid Abrahamsbergs tunnelbanestation och bidrar till torglivet med butikslokalet i bottenvåningen. Den östra sida möter naturmarken – så mycket som möjligt av berghällar och tallar har sparats.Fasadmaterialet är i likhet med den omgivande äldre bebyggelsen i gult tegel. Fasaderna är bearbetade med olika förband och livskillnader för att skapa nyanser och skuggspel i en annars enkel huskropp. Gatuplanets butiksfasad är glasad och klädd med klinkermosaik.

Ovanför gatuplanet finns fyra bostadsplan med totalt 28 lägenheter. De större lägenheterna är genomgående och alla har ljus från minst två väderstreck.

Huset är ett systerhus till Kv Marviken.